Fia – eller Aspenhills Ofelia som hon egentligen heter – är en
Helig Birma med den idag aktningsvärda åldern 17 år.

image002.jpg
image004.jpg image006.jpg
image008.jpg image010.jpg
image012.jpg image014.jpg
image016.jpg
image018.jpg image020.jpg